Open Library logo
Last edited by AnandBot
November 28, 2012 | History

Kodeks pracy 136 editions

Cover of: Kodeks pracy | Poland.

136 editions First published in 1693

Edition Read Locate Buy
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Polish Labour Code
Polish Labour Code: bilingual edition Polish-English
2004, Wydawn. C.H. Beck
in English - 2nd ed.
Cover of: Prawo budowlane
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego.
Kodeks postępowania cywilnego.
2003, Agencja Wydawnicza MZ
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Prawo budowlane
Prawo budowlane: zagospodarowanie przestrzenne, zamówienia publiczne
2003, Fotoskład Pracownia Poligraficzna
in Polish - Wyd. 4.
Cover of: Polish Labour Code
Cover of: Prawo Budowlane
Prawo Budowlane: Zagospodarowanie Przestrzenne, Zamowienia Publiczne
January 2003, Fotosklad Pracownia
Hardcover in Polish
Cover of: Prawo budowlane
Cover of: Kodeks pracy
Kodeks pracy: po nowelizacji
2002, Oficyna Wydawnicza Branta
in Polish
Cover of: The Polish Labour Code
The Polish Labour Code: the law is stated as at 11 June 2001 : full text translation without commentary
2001, Tepis Pub. House of the Polish Society of Economic, Legal, and Court Translators
in English - 6th ed.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego.
Kodeks postępowania cywilnego.
2000, Wydawn. Park
in Polish - Wyd. 9.
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze skorowidzem rzeczowym teoretyczno-normatywnym opracowanym przez Michała Niedośpiała
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks pracy
Kodeks pracy: stan prawny pażdziernik 1998
1998, Gall
in Polish - Wyd. 2., popr. i uaktualnione.
Cover of: Nowe prawo budowlane z komentarzem, wraz z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego: stan prawny na dzień 1 lutego 1998 r.
1998, Wydawn. Stowarzyszenia Komorników Sądowych "Currenda"
in Polish - Wyd. 2.
Cover of: Prawo  budowlane i inne akty prawne
Cover of: The Polish Labour Code
The Polish Labour Code
1998, Tepis Pub. House of the Polish Society of Economic, Legal, and Court Translators
in English - 4th ed.
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Prawo budowlane
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Cover of: Kodeks pracy
Kodeks pracy: komentarz
1997, Branta
in Polish - Wyd. 2., rozsz.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Cover of: Kodeks pracy z orgraniczonym komentarzem
Cover of: Nowy kodeks pracy
Cover of: Kodeks pracy
Kodeks pracy: po nowelizacji komentarz
1996, Branta
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Prawo budowlane
Prawo budowlane: stan prawny 1 lutego 1996 r.
1996, Tarbonus
in Polish - Wyd. 4., uzup.
Cover of: Kodeks pracy.
Kodeks pracy.
1996, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks pracy
Kodeks pracy
1995, Tarbonus
in Polish
Cover of: Prawo budowlane i gospodarka przestrzenna
Cover of: Kodeks pracy
Kodeks pracy: przepisy wykonawcze, objaśnienia, komentarz
1995, FWK "Hanka"
in Polish - Wyd. 6., uaktualnione.
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Cover of: Kodeks pracy i inne teksty prawne
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Cover of: Kodeks pracy
Kodeks pracy: stan prawny listopad 1995 r.
1995, "Ławica"
in Polish - Wyd. 2., uzup. i uaktualnione.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Prawo budowlane
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks pracy z aktami wykonawczymi
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Nowe prawo budowlane z komentarzem, wraz z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem
Cover of: Kodeks pracy
Kodeks pracy: przepisy wykonawcze, stan prawny na dzień 10 luty 1994
1994, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia "TUR"
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego
1994, Park
in Polish - Wyd. 1.
Cover of: Kodeks pracy z aktami związkowymi
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego
1993, Polski Dom Wydawniczy "Ławica"
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem
Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem: stan prawny na dzień 31 sierpnia 1993 r.
1993, Wydawn. Prawnicze
in Polish - Wyd. 4., popr. i uaktualnione.
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Cover of: Kodeks pracy i inne teksty prawne
Kodeks pracy i inne teksty prawne
1993, C.H. Beck, PWN
in Polish
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Cover of: Kodeks pracy
Kodeks pracy: redakcja naukowa.
1993, Dr M.R. Bombicki, Polski Dom Wydawniczy "Ławica"
in Polish
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem
1993, Wydawn. Prawnicze
in Polish - Wyd. 2. popr. i uaktualnione.
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Cover of: The Polish Labour Code
The Polish Labour Code
1992, Polish Society of Economic, Legal, and Court Translators
in English
Cover of: Prawo pracy
Prawo pracy
1992, Lawica
Unknown Binding in Polish
Cover of: Act of 22 March 1991 on public trading in securities and trust  funds, as amended.
Cover of: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Cover of: Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe: stan prawny na dzień 10 kwietnia 1990 r.
1990, Wydawn. Prawnicze
in Polish - Wyd. 5, uzup. i uaktualnione.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe: stan prawny na dzień 1 września 1989 r.
1989, Wydawn. Prawnicze
in Polish - Wyd. 5., uzup. i uaktualnione.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks postępowania cywilnego: według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1986 r.
1986, Wydawn. Prawnicze
in Polish - Wyd. 3., uaktualnione i popr.
Cover of: Kodeks cywilny z przepisami wykonawczymi ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo prywatne międzynarodowe
Cover of: Drobna wytwórczość, usługi, rzemiosło
Cover of: Kodeks cywilny ; Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Kodeks postępowania cywilnego ; Prawo prywatne międzynarodowe
Cover of: Il processo civile polacco.
Il processo civile polacco.
1981, Maggioli
in Italian
Cover of: Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: The labour code of the Polish People's Republic
The labour code of the Polish People's Republic
1979, Wydawnictwo Prawnicze
in English
Cover of: Szkolnictwo dla pracujących
Szkolnictwo dla pracujących: przepisy prawne i komentarze
1979, Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne
in Polish
Cover of: Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks post5epowania cywilnego....
Cover of: Emerytury i inne świadczenia dla rolników
Cover of: Code de la famille et de la tutelle de la République Populaire de Pologne
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Konstytucja i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Cover of: Semeĭnyĭ i opekunskiĭ kodeks Polʹskoĭ Narodnoĭ Respubliki
Cover of: Zbiór przepisów ochrony pracy.
Zbiór przepisów ochrony pracy.
1977, Inst. Wydawn. CRZZ
in Polish - 2. wyd.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające
Cover of: Prawo budowlane
Prawo budowlane
1976, Wydawn. Prawnicze
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Koszty sądowe w postępowaniu cywilnym
Cover of: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Cover of: Koszty sa̧dowe i arbitrażowe oraz opłaty notarialne i adwokackie
Cover of: Prawo o państwowym arbitrażu gospodarczym
Prawo o państwowym arbitrażu gospodarczym
1976, Wydawn. Prawnicze
in Polish
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Cover of: Droga do mieszkania, prawne podstawy polityki mieszkaniowej
Cover of: Kodeks karny oraz przepisy wprowadzające
Cover of: Przepisy o spółdzielniach i ich związkach
Cover of: Kodeks pracy oraz przepisy wprowadzające
Cover of: Przepisy o spółdzielniach i ich związkach
Cover of: Ugolovnȳĭ, ugolovno-protsessual'nȳĭ i ugolovno-ispolnitel'nȳĭ kodeksȳ Pol'skoĭ Narodnoĭ Respubliki
Cover of: Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
1973, Wydawn. Prawnicze
in Polish - 7. wyd.
Cover of: Jakość wyrobów przemysłowych
Cover of: Kodeks cywilny z przepisami wykonawczymi i związkowymi. Kodeks rodzinny i opiekunczy. Prawo prywatne międzynarodowe, stan prawny na dzień 1 lipca 1971 r.
Cover of: Prawo pracy
Cover of: Nowy system bodźców materialnego zainteresowania
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi i skorowidzem.
Cover of: Prawo ubezpieczeń gospodarczych
Cover of: Konstytucje i podstawowe akty ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939.
Cover of: Code civil de la République populaire de Pologne
Code civil de la République populaire de Pologne
1966, Wydawnictwo Prawnicze
in French
Cover of: Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego
Cover of: Koszty sądowe
Cover of: Kodeks karny i Prawo o wykroczeniach
Cover of: Komentarz do Kodeksu postępowania karnego.
Komentarz do Kodeksu postępowania karnego.
1959, Wydawn. Prawnicze
in Polish
Cover of: Kodeks postępowania niespornego.
Cover of: Artykuły prawa majdeburskiego.
Cover of: Kodeks postępowania cywilnego
Cover of: Kodeks pracy
Cover of: Porządek sądów i spraw prawa ormiańskiego z r. 1604
Porządek sądów i spraw prawa ormiańskiego z r. 1604
1912, Nakł. Tow. dla Popierania Nauki Polskiej
in Polish
Cover of: Prawo pracy
Prawo pracy
1900, "Ławica"
in Polish
Cover of: Stanisława Augusta Projekt reformy żydowstwa polskiego.
Cover of: Akta grodzkie i ziemskie z czaso w Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernadyn skiego we Lwowie
Cover of: Statuta regni Poloniæ in ordinem alphabeti
Statuta regni Poloniæ in ordinem alphabeti
1693, Apud aegidium Iasonum Waesbergae, Apud Ioannem Tobiam Kieller
in Latin
Cover of: Semeĭnyĭ i opekunskiĭ kodeks Polʹskoĭ Narodnoĭ Respubliki
Cover of: Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego
Cover of: Semeĭnyĭ i opekunskiĭ kodeks Polʹskoĭ Narodnoĭ Respubliki

History

Download catalog record: RDF / JSON
November 28, 2012 Edited by AnandBot Fixed spam edits.
November 21, 2012 Edited by 188.190.127.66 Edited without comment.
December 6, 2010 Edited by Open Library Bot Added subjects from MARC records.
December 5, 2010 Edited by Open Library Bot Added subjects from MARC records.
October 17, 2009 Created by WorkBot add works page